Phông rèm Nhà hát & Sân khấu

Phông rèm Nhà hát & Sân khấu

Hãng SXJ & C Joel

Quốc gia : Anh

Trong hơn 30 năm J & C Joel đã là tên đầu tiên trong màn cửa rạp hát chất lượng. Chúng tôi tự hào về sân khấu và sân khấu của chúng tôi

Phạm vi : cổ điển, trang trí bằng tay với các kỹ thuật bao gồm appliqué, fringing và thêu.
 

Các tin cùng chủ đề